Prijímatelia služieb sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastniť akcií organizovaných zariadením pre seniorov. Akcie sa konajú na základe ich prianí a požiadaviek. Pokiaľ prijímateľ prejaví záujem zúčastniť sa akcie a jeho pohyblivosť je obmedzená, pomôže mu personál. Súčasťou zariadenia pre seniorov je spoločenská miestnosť, ktorá je využívaná pre záujmovú činnosť. Program zabezpečuje sociálna pracovníčka.

Október  Výroba slamených strašiakov
Október  Vystúpenie detí z MŠ pri príležitosti „Október mesiac úcty k starším“
Október  Športové dopoludnie – hranie stolného tenisu
Október Kultúrne podujatie v Obci Jacovce pri príležitosti „Október mesiac úcty k starším“
Október Vystúpenie študentov Konzervatória Dezidera Kardoša Topoľčany
Október Gratulácia meninovým a narodeninovým oslávencom v mesiaci október