Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Prijímatelia služieb sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastniť akcií organizovaných zariadením pre seniorov. Akcie sa konajú na základe ich prianí a požiadaviek. Pokiaľ prijímateľ prejaví záujem zúčastniť sa akcie a jeho pohyblivosť je obmedzená, pomôže mu personál. Súčasťou zariadenia pre seniorov je spoločenská miestnosť, ktorá je využívaná pre záujmovú činnosť. Program zabezpečuje sociálna pracovníčka.

Október  Text
Október  Text
Október  Text