Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Cenník

C E N N Í K úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov, platný od 01.02.2019. 
Sídlo spoločnosti : PE-ES, n.o. Diviacka Nová Ves 465
Prevádzka : ZSS Sv.Marta, Jacovce
 

Cenník pre klientov – s dotáciou MPSVaR SR, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v ZpS .  

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
ODBORNÉ ČINNOSTI
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 0 0
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Ubytovanie v dvoj lôžkovej izbe 10.8 328.43
Jednolôžková izba (príplatok) 3.29 100
STRAVOVANIE
racionálna strava 6.96 211.72
raňajky 1.58 48.06
desiata 0.53 16.12
obed 2.74 83.35
olovrant 0.53 16.12
večera 1.58 48.07
diabetická strava 6.96 211.72
raňajky 1.00 30.42
desiata 0.51 15.51
obed 2.52 76.66
olovrant 0.51 15.51
večera 2.02 61.45
2.večera 0.40 12.17
upratovanie 0.65 19.90
pranie 0.36 10.92
údržba šatstva a bielizne 0.10 3.11
žehlenie 0.14 3.92
ĎALŠIE ČINNOSTI
záujmová činnosť 0.06 2
VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU – SPOLU : 19.07 580
VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU – JEDNOLÔŽKOVÁ IZBA : 22.35 680
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.