Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Cenník

C E N N Í K

 

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Blok A, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce, Blok B, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce s finančným príspevkom, platný od 01.09.2019.

.

 

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
Dvojlôžková izba 19.07
Jednolôžková izba 22.35
Apartmán / lôžko 22.35
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.