Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Cenník

 

 

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Blok A, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce,  Blok B, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce s finančným príspevkom, platný od 01.02.2020.

 

 

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
Odborné činnosti: 0.00 0.00
(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby)
Obslužné činnosti:
(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie)
ubytovanie
dvoj-lôžková izba 11.51 350.00
jednolôžková izba 14.80 450.00
apartmán/lôžko 14.80 450.00
stravovanie
racionálna strava 7.50 228.10
raňajky 0.90 27.37
desiata 0.68 20.68
obed 3.00 91.25
olovrant 0.67 20.37
večera 2.25 68.43
diabetická strava 7.70 234.23
raňajky 0.85 25.86
desiata 0.62 18.86
obed 3.08 93.69
olovrant 0.62 18.86
večera 2.07 62.97
2. večera 0.46 13.99
bezlepková strava 8.35 254.00
raňajky 1.00 30.42
desiata 0.75 22.80
obed 3.34 101.58
olovrant 0.75 22.80
večera 2.51 76.40
upratovanie 1.18 35.93
pranie 0.87 26.48
údržba bielizne a šatstva 0.44 13.27
žehlenie 0.45 14.12
Ďalšie činnosti:
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0.00 0.00
záujmová činnosť 0.40 12.10
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvojlôžková izba – racionálna strava: 22.35 680.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba–racionálna strava: 25.64 780.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – racionálna strava: 25.64 780.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvojlôžková izba – diabetická strava: 22.55 686.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba–diabetická strava: 25.84 786.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – diabetická strava: 25.84 786.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – dvojlôžko. izba – bezlepková strava: 23.20 705.90
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžko. izba–bezlepková strava: 26.49 805.90
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – bezlepková strava: 26.49 805.90

Cenník pre klientov je platný od 01.02.2020 pri dotácii MPSVaR SR a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.